Výroční zpráva z plenárního zasedání představenstva ÚVLOH k III. olympijskému sjezdu

 

 

Zpráva z prvního dne plenárního zasedání ÚV LOH24. 6. 2011

            Tohoto zasedání se zúčastnil soudruh Fery Věšák, soudruh PeepaRafanos, soudruh Hlava všichni se soudružkami, samozřejmě po pravici. Nechyběl demokraticky laděnýT-BONE steak s kouskem socialistického kuřete na zajedení.

            Nejmladší účastníci se tohoto zasedání nemohli pro jejich nestrannost zúčastnit a byly umístěny do výchovného ústavu, kde na ně dohlížely, soudružka Krk a Pája jinak řečená krvavá lady (steakwomen).

            Ozvučení sálu pro plenární zasedání zajistila ozvučovací skupina pod vedením soudruha Hlavy. Jako aparatura byla zvolena JVC a SONY vyrobena v komunistické Číně, kterou se do Československé socialistické republiky snažil propašovat kolaborant Johny Smígl. Byla však zabavena naší pohraniční službou, pod vedením soudruha Johnyho dlouhého vedení na hranicích s imperialistickým Rakouskem. Tuto nám po ose svého bojového vozidla (trolejbusu) dovezl do místa zasedání.

Sice si nesou název JVC a SONY, musím však všechny účastníky upozornit, že výrobní značky jsou přelepeny a nesou názvy TESLA A ELEKTRONKA.

 

 

TESLA 442A SPIRITUÁL

 

 

 

 

V diskusi na zasedání pléna ze dne 24. 06. 2011 se projevila stanoviska obhajující současný stav. Zastánci tohoto stanoviska tvrdili, že situace ve straně je poměrně dobrá což mj. dokumentovali některými dobrými výsledky na určitých hospodářských úsecích. Také dosavadní metody uplatňování vedoucí úlohy strany v naší společnosti považovali v podstatě za správné a domnívali se, že není zapotřebí je podstatně měnit, ale jen vylepšovat.

Jinak se vlastně probralo uplné hovno a vše směřovalo do rjadnej pyči, doporučení dne znělo „Odjebaťsaodťalto“ je to tu samí kokot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!