LOH - 2009

Byla to jedna z pilotních akcí LOH a nebyla vytvořena žádná ofiviální pozvánky. Takže zde hledáte nějakou fešnou pozvánku marně. Jediné co se dochovalo je několik málo fotografií. Tak se pokochejte.

 

PIVU ZDAR