Výroční zpráva z plenárního zasedání představenstva ÚVLOH k III. olympijskému sjezdu

 

 

Zpráva z druhého dne plenárního zasedání ÚV LOH 25. 6. 2011

 

 

 

1.    Úloha Ústředního výboru strany LOH

Rozpis v bodech:

 

 

·         Přípravu a organizaci rozvojových olympijských her pro naše mladé pionýry a jiskry

·         Pitný režim a stravovací návyky

·         Složení olympijského slibu všech zúčastněných

·         Pitný režim a stravovací návyky

·         Přípravu olympijských disciplín

·         Pitný režim a stravovací návyky

·         Sepsání a upravení hodnocení vrcholových výkonů

·         Pitný režim a stravovací návyky

·         Celkový dozor nad striktním dodržováním LOH

·         Pitný režim a stravovací návyky

·         Hospodaření ÚV LOH

·         Pitný režim a stravovací návyky

·         Zvolení ministrů

 

2.    Volení vedení Ústředního výboru strany LOH

            Nemůžeme rovněž zakrývat, že se demokratizace snaží využít a na politickou scénu i některé zdiskreditované politické síly minulosti, které se domnívají, že znovu přišla jejich příležitost. Proto bylhlasováním celého výboru ÚV LOH, opět zvolen soudruh HLAVA a zůstává tedy i na další období předsedou ÚV LOH. Pro podrobnější přehled Vám předkládáme obsazení všech ministerstev.

 

 

Na zasedání dorazyl i Miloš Jakeš s Vasilem Mohoritou

 

Hierarchické složení ÚV LOH

1.      Předseda LOH                                    soudruh HLAVA

2.      Místopředseda předsedy                   soudruh MÍRA - hypotéka

3.      Ministr sportu                                       soudruh JOHNY alias Turbína

4.      Ministr nápojů                                      soudruh JOHNY – dlouhé vedení

5.      Ministr masa                                        soudruh PÍTRS von křidýlko

6.      Ministr drobného občerstvení            soudružka Šárka Brťka

7.      Ministr pořádku                                   soudružka Jíťa hypoška

8.      Ministr obrany a monitoringu             soudruh Pepan Rafan

9.      Ministr dozoru                                      soudruh Mártyprkená podlaha

         Ministr ubytování                                 soudružka Krk hlavy

         Kávový ministr                                    soudružka Verča von Brk  

         Pivní ministr                                        soudruh JOHNY – dlouhé vedení 

         Ministr chlazení                                   soudruh JOHNY – dlouhé vedení 

         Odpadní ministr                                  soudruh Fery věšák 

         Ministr výzdoby                                   soudružka Pájakrankschwester        

         Odnudlovací ministr                            soudružka Pája – krvavá lady                      

 

Pak si vzala slovo soudružka Krková a obrátila se k těmčlenů ústředního výboru, kteří do poslední chvíle nepodporovali soudruha Hlavu, a vyzvala je, aby požádali ústřední výbor o uvolnění z členství v tomto orgánu. Vyslovila se rovněž pro zachování jednoty a doslova to nazvala „Bylo by dějinnou chybou“ – rozbíjet jednotnou stranu ÚV s předsedou Hlavou!!

 

 Nakonec jsme po těchto ministrech nepožadovali odstoupení z ÚV, ale jako trest jim udělili podprůměrné a spíše pomocné práce na ministerstvech ostatních věrných členů. Zdělovat jména těchto lehce řečeno nestraníků nebudeme ani zmiňovat a považuji je za naprosto zbytečná! 

 

    Všichni ministři byli zvoleni valnou hromadou, tzn. Hlavou a hromadou lidí, co se tuna nahromadila. Každá osoba měla mít pouze jednu funkci, ale jelikož soudruh předseda HLAVA rozhodl, že je zapotřebí v době rozkvětu kapitalizmu šetřit, sloučila se ministerstvachlazení, piva a nápojů. Tato funkce byla poprvé svěřena Johnymu dlouhému vedení 

(pzn. Po těchto LOH, už si nemyslím, že to bude dlouhé vedení, jakože trolejbusové, ale vzhledem k získanému dokumentu ho tak budeme nazývat díky jeho megální klobáse, která mu pří fotbálku nejednou zachránila život, tento materiál získala jeho věrná žena Šárka von Brťka a dala nám ho k dispozici. Toto video bude k dispozici ve videokloipechxxx – přístupné pouze do 15 let, bo všici starší z toho budou mít komplex tak jim pro jejich ego toto video znepřístupníme a mladý v tom minimálně najdou svůj vzor).

 

 

     ÚV LOH, prohlašuje, že kdyby se antikomunisté živly, pokusily o útok na Johnyho dlouhou klobásu, a chtěli svést vývoj našich členů na jinou cestu, zmobilizuje strana všechny síly našeho lidu i Církvického státu a takový avanturistický pokus odrazí a potlačí. To by ovšem velmi ohrozilo celý dosavadní vývoj, ohrozilo by to i Johnyho plemenné plnění a především plnění linie akčního programu strany, a ÚV LOHse, proto všemi prostředky bude snažit o to, aby k podobné situaci nemohlo v našem vývoji vůbec dojít.

                                              

3.    Detailní rozpis denní aktivity všech sportovních skupin, jejich vedoucích a dodržování funkce ministerstev

Hned po ranním prozření, soudruh Hlava charakterizoval současnou situaci jako historicky významný experiment. Hovořil konkrétně o potřebě promyšlené koncepce Národní fronty a ÚV. V tu chvíli valná hromada pracujících, začalachápat, žeto není něco čistě propagandistického, ale chápe to jako životní nutnost. Po hluboké myšlence dr. Hlavy jsme se pustili do ranní kávičky se soudružkou Krkem, soudruhem Františkem věšákem a jeho družkou soudružkou Pájou krvavou lady.

            Ještě jsme ani nedokousli poslední sousto a už začali přijíždět první účastníci III. plenárního sjezdu ÚV LOH. Jako první přijíždí soudruh Johny dlouhá klobása se soudružkou Šárkou Baťkou a mladými pionýry. Dalo se čekat, že jako první dorazí zrovna tento tým, bo po pozdějších událostech jsme pochopili, že Johnyho klobása měla obrovskou žížu. Hnedle jak dosedli, přidělili jsme Johnymu dlouhé klobáse pulitr a byl jednohlasně zvolen soudruhem Hlavou do funkce ministra nápoju, chlazení a piva. Je pravdou, že než se do funkce zapracoval, trvalo to nějakou dobu, ale pod stálým dohledem soudruha Hlavy mu cca po 10 vytočených petkách piva došlo, jak je jeho úloha důležitá a začal jí plnit s velkým nasazením!!! Vezmeme si z něho do příštího sjezdu všichni příklad.

            Pak už sezačalosoudruzi sjíždět ve velkém, cítili družbu a počátek novodobé perestrojky. Přísun soudruhů a soudružek byl tak rychlí, že je ani soudruh Hlava se soudružkou Krkem nestíhali vítat. Do 10.00 hod. bylo 90% schůzujících na své místě a zvoleni do svých ministerstev. Každý vyfasoval sklínku a nápoj dle chuti. Čerstvě zvolený ministr masa Pítrs kuřecí křidýlko, se ihned ujal kýblů s naloženým masem a na rozpálený gril ládoval nejdřív kuře stehna 5kg, uzená křídla 1,5 kg, krkovičku 3 kg a kotletky b.k. 2 kg, bylo ho na celý den jako že pokokot. Mezitím se v průběhu dne, pro mladé pionýry osmažilo a zabalilo několik hamburgerů cca 16 kousků, byla to klasická hambrambura, která samozřejmě daleko přesahovala kvalitou a chutí nežli v imperialisticky laděném MC DONALDS vybudovaném na nízké stravovací hodnotě.

            Jako poslední opozdilci ÚV LOH, dorazil soudruh Mártyprkená podlaha se soudružkou Verčou von brčko a pionýrem Matfysem. Rozdělila se poslední volná ministerstva, dopily se žejdlíky s beerem, vínem a jinými alkoholy. Začalo se rokovat a přerozdělovat resorty olympijských disciplín, jednotlivým skupinovým vedoucím.

 

 

 

Zápis z rokování ÚV LOH a rozdělení soutěžních disciplín

·        SOUTĚŽE LOH

·              INSTRUKTOŘI

·              NÁROČNOST

· Skákání v pytlích · Pítrs kuřecí křidýlko ·                    hustá
· Chůze na chůdách    · Hlava ·                    megálni
· Běh na čas · Pája krvavá lady ·                    jojo
· Hod na cíl · Johny turbína ·                    goodšpek
· Hod na koš    · Fery věšák ·                    tak trochen
· Házení mincí do vody · Šárka von Brťka ·                    lehký
· Skládání kelímků · Mártyprkenápodlaha ·                    těžťká
· Chytání rybek · Pájakrankschwester ·                    gasist gut
· Sušenka do pusy · Míra hypotéka ·                    suchý těžtký
· Trasa zručnosti · Johny dlouhé vedení ·                    zručný lehký
· Céčka ·  Krk ·                    na časovku
· Kelímky fuckmuck ·  Jíťa hypoška ·                    licht
· Bonblón na niti ·  Verča von brčko ·                    ultra licht

 

 

Každý skupinový vedoucí byl pověřen dr. Hlavou, aby si své stanoviště nejdéle do 13.00 řádně připravil a označil. Výjimka byla udělena pouze soudruhu Pítrsovi kuřecí křídlo, aby mohl dodělat masino na rozpálené výhni, ve které by se dala kalit i ocel z čehož by soudruzi v Moskvě měli radost. Jeho trasu za něj připravil sám dr. Hlava. Je vidět že ve svobodných volbách jste si lépe vybrat nemohli!!!!!!

 

Trapná historka z LOH:

  

Ještě před samotným začátkem soutěží došlo na jejich testování, zkoušeli jsme především TRASU ZRUČNOSTI, začal sám Johny velká klobása. Bylo to jednoduché, protože jsme to dělali bez lžíce s pinčesákem. Stačilo přejít lávku, přeskočit bednu, podlíztdřevěnej rám, přelízt hrazdu a hurá do cíle.

První šel Johny dlouhá klobása, moc mu nešlo podlízt pod dřevěným rámem. Chtěl jsem mu jako předseda ukázat jak se má trasa zvládat. Postavil jsem se na start a čekal na zvukové znamení, a bylo to tady, vyrazil jsem kosmickou rychlostí, ani přihlížející nepostřehli, že jsem za lávkou, pří přeskakování bedny jsem se složil do para kotoulu a hnedle pod dřevěnej rám. Problém nastal hned za hlavou.

            Jak jsem pod něj nasoukal ramena s kozama tak to šlo, ale jak jsem se nadech, bylo to v pyči, bo jsem ten rámeček nadzvednul asi 20cm nad zem. SoudruhPepan rafan mě začal hlasitě povzbuzovat, nedal jsem se a postupoval dál, u břicha už byl rám sice skoro půl metru nad zemí, ale u koulí už bylo místa až až. Pak už jsem jenom přeskočil hrazdu a byl jsem v cíli. Přihlížející soudruzi byli smíchy bez sebe, což já osobně nepochopil.